Konkurrence om masterplan i Ørestad Syd er afgjort

11. november 2014

Den århusianske arkitektvirksomhed TRANSFORM ApS og Bascon A/S vandt projektkonkurrencen om en ny masterplan for den vestlige del af Ørestad Syd. Vinderne blev offentliggjort ved en reception hos By & Havn i dag, den 11. november 2014.

I samarbejde med Københavns Kommune og arkitektkonkurrencerdk udskrev By & Havn den 30. juni 2014 en indbudt projektkonkurrence om en masterplan for et godt 20 hektar stort område i Ørestad Syd med titlen ’De sidste brikker i udbygningen af Ørestad Syd’. Titlen henviser til, at By & Havn ønsker, at konkurrenceområdet skal have sit eget liv, sjæl, karakter og identitet, men i høj grad også give med- og modspil til resten af Ørestad Syd, som hastigt bebygges netop nu. 

Fem teams blev indbudt til at deltage i konkurrencen, og forud for konkurrencen var der gennemført en prækvalifikationsrunde, hvor 29 teams ansøgte om at blive prækvalificeret. Nu er vinderen fundet. Det blev arkitektvirksomheden TRANSFORM ApS, Bascon A/S, Active Institute og arkitekt Jan Christiansen med forslaget ’Aktive Ørestad Syd’. Motiveringen fra den enige dommerkomité var bl.a.:

Forslaget formår med sin pragmatiske tilgang at skabe en bystruktur i den nye bydel, som på samme tid er enkel, robust, identitetsstærk og varieret – meget lokal og meget sammenhængende og naturligt opkoblet på det eksisterende Ørestad Syd. 

Selvom planens bebyggelsesmønster kun rummer to typer af bebyggelser, så vil områdets tre kvarterer fremstå med store forskelle og med en stærk identitet. Der er en strukturplan med en enkel grundstruktur, men med store variationsmuligheder med klare kvarterdannelser. Og der er en afslappet sikkerhed, når det gælder om at vise, hvordan abstrakte begreber som robusthed, rum for bevægelse, marked og proces håndteres.Det glade vinderteam.

”Det er flotte, kompetente og meget forskellige forslag, som deltog i konkurrencen, men det glæder mig, at vinderforslaget bevarer den oprindelige og robuste struktur for Ørestad Syd, og samtidig tilføjer nye detaljer og nye boformer i kvarteret. Med den nye plan er jeg sikker på, at Ørestad Syd bliver et endnu mere attraktivt kvarter for københavnske familier, der både vil bo bymæssigt, have let adgang til København City og samtidig sætter pris på at have frisk luft og fælledens høje himmel lige uden for døren. Planen giver et godt grundlag for næste udviklingsbølge i Ørestad,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Københavns overborgmester Frank Jensen er ligeledes begejstret for vinderprojektet:

”København vokser kraftigt i disse år, og vi skal have bygget boliger til mange nye københavnere. Ørestad Syd har masser af natur og muligheder for at bygge nyt og spændende. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får bygget endnu flere boliger, så flere kan få glæde af den fantastiske natur i området. Det glæder mig også, at vinderprojektet er robust og sikrer forskellige slags boliger til forskellige københavnere. Et spændende projekt, der giver gode muligheder for at leve det aktive liv,” siger overborgmester Frank Jensen.

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell udtaler: 

”Den nye plan for Ørestad Syd har et godt fokus på at skabe bedre forudsætninger for bylivet i Ørestad. Der vil blive tale om lavere og tættere boligbyggeri med mere intime byrum og et hovedstrøg med butikker og cafeer i stueetagerne. Samtidig er der her lagt op til at genskabe nogle af de populære aktiviteter fra den midlertidige aktivitetspark PLUG N PLAY. Det vil betyde at flere får lyst til at opholde sig i området. Endelig kommer flere boliger nu til at ligge ud til fælledens grønne områder. Alt i alt bliver det et mere attraktivt boligområde, og vi skal arbejde målrettet på, at mindst 20 pct. af boligerne bliver almene, så alle københavnere uanset indtægt får mulighed for at bo i den nye bydel,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.   

Vinder-tegnestuen TRANSFORM er et yngre, århusiansk arkitektfirma med 16 medarbejdere. Indehaver Lars Bendrup glæder sig til den videre proces:

”Vi er pavestolte over at have vundet projektkonkurrencen og over, at vi nu bliver en del af Ørestad Syds udvikling. Kvarterets enestående beliggenhed indeholder alle muligheder for at komme til at rumme fremtidens storbykultur: Tæt, urbant, grønt, vedkommende, aktivt, socialt og med udsyn. Vi glæder os vildt til at kvalificere masterplanen yderligere i samarbejde med By & Havn,” siger Lars Bendrup, arkitekt MAA fra TRANSFORM.Rækkehuse, etageejendomme og en aktiv hovedgade

Vinderforslaget opdeler konkurrencearealet i Ørestad Syd i forskellige boligtyper. Nord for ’Hovedgaden’ (Asger Jorns Allé), der stikker ind i øst/vestlig retning fra Vestamager Metrostation, anlægges et større rækkehuskvarter med øst-vest-orienterede boliggader med adgang fra boulevarderne, og syd for Asger Jorns Allé bygges karréer med etageboliger i varierende størrelser, som skaber en fin overgang til de eksisterende karréer i denne del af Ørestad Syd. 

De nord/sydgående landskabsbånd fra den oprindelige masterplan for Ørestad Syd fastholdes og raffineres for at give yderligere karakter. F.eks. indsnævres Skovrummet og Parkrummet for at spille bedre sammen med skalaen i byggerierne. Andre steder udvides landskabsbåndene og skaber lokale pladser, og enkelte steder brydes den oprindelige struktur med forskudte veje for at opnå et mere lukket kvarter. 

Selve Asger Jorns Allé bliver kvarterets centrale hovedstrøg og livlige centrum med koncentration af både butikker og en lang række fysiske udfoldelsesmuligheder.

Asger Jorns Allé strækker sig øst-vest fra Vestamager Metrostation og ud mod den åbne fælled. I den første del af strøget tænkes der særligt at være voksen-sportsfaciliteter, der både henvender sig til de lokale beboere og til besøgende fra andre bydele, hvoraf en del ankommer med Metroen. Længere inde i gaden vil mulighederne for sport og bevægelse i højere grad henvende sig til børn. Helt vestpå, hvor trafikken er roligst, også til mindre børn. 

Inspirationen til kvarterets mange idrætsmuligheder kommer særligt fra det midlertidige, urbane idrætsområde PLUG N PLAY, der ligger i en del af konkurrenceområdet. Når byggeriet går i gang i området, har det hele tiden været planen, at PLUG N PLAY skulle opløses, og med vinderforslaget gives der mulighed for, at nogle af de mest succesfulde sportsaktiviteter fra PLUG N PLAY vil flytte ind på Asger Jorns Allé og suppleres med helt nye, urbane idrætsgrene. 

I den kommende tid skal vinderforslaget yderligere kvalificeres, inden det på et tidspunkt skal danne udgangspunkt for et nyt lokalplanforslag, som skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. 

TRANSFORM og det øvrige vinderteam skal i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn særligt se på nogle af de områder, hvor konkurrencens dommerkomité havde nogle forbehold over for vinderforslaget; det gælder særligt selve udformningen af Asger Jorns Allé, parkeringsløsningerne i planen samt overgangen mellem Ørestad Syd og fælleden. 

Hvorfor ny masterplan?

Rundspørger blandt beboerne i Ørestad Syd giver gang på gang samme svar. Beboerne er begejstrede for at bo tæt på både storby og natur og peger ofte på, at især hensynet til børnenes udfoldelsesmuligheder, sundhed og tryghed vægtes tungt. I den sammenhæng nævnes såvel fælleden som den midlertidige aktivitetspark PLUG N PLAY som særlige attraktioner. Af samme grund oplever By & Havn stor efterspørgsel efter boligjord i Ørestad Syd. 

Baggrunden for den nye masterplan på arealet har således været at bevare det momentum, der er i området, hvor bl.a. Royal Arena og forskellige boligejendomme er ved at blive bygget. 

Den eksisterende lokalplan for Ørestad Syd arbejder med en 50/50 fordeling af boliger og erhverv i Ørestad Syd og er skabt i en konjunkturperiode, hvor der var lige stor efterspørgsel efter bolig- og erhvervsjord. I dag er der størst dynamik i boligmarkedet, og derfor rummer den nye plan en væsentlig større boligandel. 

Det nye område i Ørestad Syd skal kunne kombinere storbyens urbane kvaliteter og de kendte kvaliteter fra mindre byer og forstæder – i en karakteristisk arkitektonisk formgivning og en landskabelig disponering, der spiller sammen med Naturpark Amagers fælleder og naboområdernes grønne struktur. Helt specifikt skal kvarteret være kendetegnet ved et aktivt udeliv med fællesskab og bevægelse gennem leg, idræts- og friluftsliv og med afsæt i erfaringer fra PLUG N PLAY. 

Juryen fandt altså, at forslaget fra TRANSFORM og Bascon på bedste vis opfylder disse ønsker til det kommende kvarter i Ørestad Syd.


PRESSEMATERIALER: Hent illustrationer og dommerbetænkning i Dropbox mappe

Alle illustrationer skal krediteres TRANSFORM og Bascon. Bemærk at vinderforslaget skal yderligere kvalificeres, inden det vil danne udgangspunkt for et lokalplanforslag. Illustrationerne er således ikke nødvendigvis retvisende for den reelle udvikling af konkurrenceområdet - de illustrerer alene vinderforslagets intentioner.


KONKURRENCEFAKTA

Udskriver: By & Havn I/S

Konkurrenceform: Indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv nr. 2004/18/EF med fem deltagere med mulighed for udbud med forhandling

Konkurrencerådgiver gennem hele forløbet: Arkitektkonkurrencerdk

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: By & Havn I/S i samarbejde med Arkitektkonkurrencerdk

Konkurrenceperiode: 30. juni til 18. september 2014

Dommerkomité:

 • Rita Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur, By & Havn, formand for dommerkomitéen
 • Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn
 • Jens Kvorning, professor, arkitekt MAA, fagdommer
 • René Kural, lektor, arkitekt MAA, fagdommer
 • Bettina Lamm, lektor, landskabsarkitekt MAA, fagdommer

Rådgivere for dommerkomitéen:

 • Anne Skovbro, direktør, Københavns Kommune
 • Tina Saabye, stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Bertha Lysgaard, enhedschef, TMU, Københavns Kommune
 • Jens Chr. Højgaard, Trafikplanlægger, Byplan Syd, Københavns Kommune
 • Nicolai Irminger Axholm, chef for Salg, By & Havn
 • Rikke Faaborg Jarmer, chef for Byliv, By & Havn
 • Kresten Bloch, byplanchef, By & Havn
 • Lise Palm, projektleder, By & Havn

Dommerkomitéens sekretær: Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk


Deltagere

FORSLAG NR 1: JORDI HENRICH + JAUME ARTIGUES ARKITEKTEN (Barcelona)

Underrådgivere: LIEUX-DITS SAS (Lyon)/ESTUDIO LUNAR (Rotterdam)FORSLAG NR 2: Holscher Arkitekter

Underrådgivere: NORD ARKITEKTER APS/Schultze + Grassov ApS/PK3 Landskabsarkitekter/ Exo-metricFORSLAG NR 3: Entasis

Underrådgivere: Marianne Levinsen Landskab APS /MOE A/S Rådgivende IngeniørerFORSLAG NR 4: TRANSFORM ApS  **VINDER**

Underrådgiver: Bascon A/S

Konsulenter: Active Institute og Jan ChristiansenFORSLAG NR 5: Sleth A/S /SCHØNHERR/XDGA/ALECTIA

Konsulenter: Claus Bech-Danielsen / Anne Katrine Hornemann


Vederlag: Hver deltager har modtaget et vederlag på 300.000 DKK ekskl. moms.

Bedømmelsesperiode: 3. oktober – 23. oktober 2014.

Bedømmelseskriterier: Forslagene blev bedømt på deres evne til at opfylde vision, krav og ønsker i konkurrenceprogrammet med fokus på, om forslagene præsenterer en identitetsskabende hovedidé for kvarteret.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206