Vinderforslag vil nytænke kanalen i Ørestad Nord

5. februar 2014

Kanalen i Ørestad Nord på strækningen fra DR til KUA står foran en ny og spændende udvikling. Idékonkurrencen MIND THE GAP, som vil skabe endnu større sammenhæng på tværs af gaderummet og kanalen, har netop kåret vinderforslaget samt anden- og tredjepladsen. Der arbejdes nu videre med de tre projekter i en kvalificeringsfase, hvor det endelige projekt skal defineres.

Idékonkurrencen MIND THE GAP har til formål at finde frem til nye tiltag, der kan understøtte Emil Holms Kanal i Ørestad Nord som det naturlige samlingspunkt og opholdssted i bydelen. Kanalen skal være endnu mere legende, levende og karakterfuld, ligesom nærheden til vandet skal bruges aktivt. Idékonkurrencen er igangsat af grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter i samarbejde med innovationsplatformen Innosite. 

Førstepræmien på 25.000 kroner gik for nylig til Morten Kjer, som foreslår at forlænge bydelens eksisterende pladser ned til vandet. Siddetrapper, trædesten og åkander skal skabe en indbydende ramme om ophold og oplevelse og fremme bylivet langs kanalen. 


Morten Kjers vinderforslag rummer blandt andet trædesten, som skal invitere til ophold ved vandet.

Blandt de mest innovative idéer har juryen også valgt en anden- og tredjeplads, som er blevet præmieret med henholdsvis 15.000 kr. og 10.000 kr. Andenpladsen gik til projektet ”ORB”, som søger at skabe oplevelse og leg ved hjælp af lysende, interaktive elementer i kanalen. ”Wormhole” er navnet på tredjepræmievinderen, som drager paralleller til universets ormehuller og er en transparent tunnelkonstruktion, som muliggør at brugere kan krydse kanalen eller opholde sig ved vandoverfladen.

Forslagene er som nævnt ikke endelige projekter, men går nu ind i en kvalificeringsfase, hvor der arbejdes videre for at skabe et realiserbart projekt, som skal godkendes af grundejerforeningens bestyrelse og arbejdsgruppe. Anlægsarbejdet forventes igangsat senere på året.

Find yderligere materiale om Morten Kjers vinderforslag.

Læs mere om MIND THE GAP og se alle forslag og videoer.


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206