Gang i maskinerne syd for motorvejen i Ørestad

20. marts 2015

Royal Arena skyder op af jorden som en skildpadde i sandet. Det omkringliggende Arenakvarteret er på trapperne, og i den kommende tid vil By & Havn udføre flere større infrastrukturarbejder i området, der vil skabe bedre adgang og sammenhæng i det sydlige Ørestad.

Arenakvarterets ansigt
Til maj påbegyndes anlægget af den første del af den byfælled, der bliver et vigtigt omdrejningspunkt i Arenakvarteret. Indgangen til Arenakvarteret fra Ørestads Boulevard vil typisk komme til at ske via Kanalpladsen – en urban plads i støbt beton med træ, lys, planteøer og vandbassin. Entreprenørfirmaet Barslund har vundet licitationen og skal stå for arbejdet.

Pladsen skal fungere som Arenakvarterets ansigt og samlingssted for folk, der kommer med metroen, og den vil give adgang til de kommende byggerier omkring pladsen. Det centrale bassins vandflade hænger direkte sammen med den lange hovedkanal og den urbane vandkanal i byfælleden, der som et grønt flodleje strækker sig fra fælleden mod vest til metroen mod øst, og trækker naturen direkte ind i bykvarteret.

I første etape anlægges Kanalpladsen sammen med den nordligste del af Robert Jacobsens Vej, som dermed færdiggøres i sin endelige form fra bassinerne i syd til Kanalpladsen i nord. Arbejdet indledes til maj og ventes at være færdigt i april 2016. I efterfølgende etaper anlægges resten af byfælleden med de omkringliggende belægninger og tilkoblinger til det øvrige vejnet i området.

Hannemanns Allé udvides
Hannemanns Alle er allerede nu en vigtig adgangsvej fra motorvejen til Ørestad Syd. Udviklingen af Arenakvarteret med boliger, skole, skøjtehal, erhvervsbyggeri og ikke mindst en Arena med plads til 15.000 gæster gør alléen, der løber parallelt med motorvejen, endnu mere vital. Derfor udvides Hannemanns Allé fra de oprindelige to spor til fire spor med cykelsti og fortov.I forbindelse med udvidelsen anlægges også to nye adgangsveje ind i Arenakvarteret. Dels en vej til den nye skøjtehal, der forventes at åbne næste år samt til det nye Nordre Fælled Kvarter, hvor de første rækkehuse er sat til salg. Og dels en vej til det kommende Hannemanns Kvarter, der kommer til at udgøre det nordøstlige hjørne af Arenakvarteret.

Udvidelsen af Hannemanns Allé forventes påbegyndt af Barslund til juni og forventes afsluttet til maj 2016. 

Stibro mellem City og Syd
Nord for Øresundsmotorvejen i Ørestad City ligger Field´s, Ørestad Metrostation, Ørestad Skole, gymnasium, bibliotek og en masse andet. Hidtil har de to Ørestadskvarterer været bundet sammen af en cykel/gangbro ved Kanalvej samt af Ørestads Boulevard (der både har cykelsti og fortov). Der er også broer over motorvejen og jernbanen ved Ole Arups Vej og Center Boulevard, men de har hverken fortov eller cykelsti og er udelukkende beregnet til bilkørsel.


Derfor etableres der nu en ny stibro langs den eksisterende vejbro på Ove Arups Vej. Arbejdet forventes at gå i gang til april 2015 og være færdigt i foråret 2016. Projektet indebærer - udover selve broen - også en stiunderføring under både den eksisterende vejbro og den kommende stibro på skråningen nord for jernbanen. Derudover skal der omlægges ledninger og ombygges på den eksisterende Ove Arups Vej, så fortove, tilkørsler og signalanlæg m.m. tilpasses.


Stibroen er tegnet af Christensen & Co Arkitekter, Rambøll er rådgivende ingeniører, og Barslund er entreprenør efter licitation. Broen udføres i beton med rækværk i aluminium og håndlister med indbygget LED lys.


FAKTA OM ARENAKVARTERET
Arenakvarteret kommer til at rumme i alt 270.000 etagemeter byggeri. Bolig og erhverv udgør ca. 200.000 etagemeter, og de offentlige bygninger samt arena inklusiv udvidelsesmulighed på ca. 70.000 etagemeter.

Arenakvarteret er sammensat af fem forskellige mindre kvarterer, der omgiver den tværgående byfælled. Hertil kommer Royal Arena, en skøjtehal, en skole, samt en række andre offentlige institutioner.

Se det interaktive kort over grundene i Arenakvarteret på orestad.dk/arenakvarteret

Tidshorisont:
2015-2016: Kanalplads og kanaler ved Robert Jacobsens Vej forventes anlagt.
2016: Royal Arena, hovedveje og den inderste del af byfælleden er anlagt. Skøjtehallen forventes at stå klar.
2018: Den nye skole og yderste halvdel af byfælleden er færdig.


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206