Nu kommer der boliger på den tomme grund i Ørestad City

23. november 2015

Byparken i Ørestad City er et af kvarterets centrale mødesteder. Omkring parken ligger de fleste af Ørestad Citys boligbyggerier, som alle har været beboede siden 2007/2008. Dog har hjørnegrunden ved Ørestads Boulevard stået tom. Men nu bygger Skanska 300 lejeboliger på grunden.

Endelig sker der noget på den tomme grund, der ligger ved byparken ud mod Ørestads Boulevard og C.F. Møllers Allé. 

Det har hidtil ligget i kortene, at grunden skulle bebygges med en blanding af boliger og erhverv. Lokalplanen for Ørestad City muliggør dog et rent boligbyggeri, og det er det, Skanska nu udnytter. 

Skanska opfører 300 lejeboliger og har døbt byggeprojektet ’Ø Huset’ efter den grønne gårdhave, der ligger som en ”ø” i midten af boligblokkene. Vilhelm Lauritzen Arkitekter har tegnet byggeriet, som kommer til at bestå af fire selvstændige bygningskroppe på i alt 26.000 etagemeter. 

”Der ligger i forvejen godt 1.200 boliger umiddelbart omkring byparken, og nu bliver det sidste hul lukket i denne del af Ørestad. Det glæder mig hver gang et byggeri går i gang, og byggeriet hér er naturligvis et sikkert tegn på, at Ørestad er et særdeles attraktivt område både for investorerne og for boligkøberne. Der er rift om boligerne i Ørestad,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

”Vi er rigtig glade for at få mulighed for at udvikle det sidste byggefelt mod byparken og dermed bidrage til boligudviklingen i Ørestad. Vi er overbeviste om at projektets udformning, som en moderne karrebebyggelse med et stort, grønt gårdrum vil være et særdeles attraktivt produkt for nye børnefamilier, ” siger adm. direktør Peter Nymann-Jørgensen, Skanska. 

Ø Huset får en variation af lejligheder fra ca. 60 til ca. 120 m2. Hovedvægten af boligerne bliver på tre og fire værelser, og alle boliger får altaner mod syd eller vest. 

De fire selvstændige bygningskroppe ligger omkring et fælles gårdrum med læ for vinden. I gårdrummet er græsplæner, træer og buske med til at give det åbne opholdsrum liv og variation. Nicher med borde, bænke og en stor legeplads, hvor beboerne kan opholde sig, bliver en integreret del af gårdrummet.

Arkitekturen er baseret på enkelthed og holdbarhed. Bygningshøjden varierer fra 8 til 12 etager, og facaderne består af tegl i forskellige nuancer fra rødt til koksgråt. 

I den del af byggeriet, der vender ud mod Ørestads Boulevard, vil der blive etableret åbne funktioner såsom café og dagligvarebutik. 

Skanska afventer byggetilladelse, og forventer at byggeriet kan igangsættes allerede ultimo 2015.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206