Nye muligheder for at bade og fiske i Københavns havn

17. juli 2015

Københavns havn får et nyt havnereglement, som giver muligheder for at anlægge badezoner og fiske mange flere steder i havnen. Samtidig fastholdes de facto forbuddet mod vandscooter og jetski.

Københavns havn drives med plads til både erhverv og fritid. I 13 år har man kunnet bade i havnens badeanlæg. Med det reviderede havnereglement gives mulighed for, at private og offentlige bolværksejere kan etablere ubemandede, afskærmede badezoner i ni udvalgte dele af havnen til at supplere de bemandede badeanlæg, der i dag drives af Københavns Kommune. Sammenlagt bliver der mulighed for at etablere badezoner på mere end 1.000 meter af havnen.

”En af de allerskønneste ting ved København er, at her er så rent, at man kan bade direkte i havnen. Med de nye regler bliver det muligt at etablere badezoner flere steder end de tre badeanlæg, der i dag drives af kommunen – og jeg håber da, at ejerne af de grunde, der ligger ned til havnen, vil benytte sig af muligheden for at anlægge badezoner og åbne op for, at der bades fra deres bolværk,” siger overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune.

De nye badezoner kan etableres af bolværksejerne på udvalgte strækninger syd for Langebro og i Søndre Frihavn. Nogle af områderne ned til vandet ejes af kommunen, mens andre ejes af private grundejere og boligforeninger. Det er op til ejeren af grunden, om man ønsker at etablere badezone. Alle badezonerne skal være offentligt tilgængelige og badning vil ske på eget ansvar.

”For By & Havn som havnemyndighed er det afgørende, at sikkerheden prioriteres i havnen. Derfor er det vigtigt, at badning kun sker i de godkendte badezoner og anlæg. I Københavns havn skal der være plads til både erhvervssejlads, fritidssejlads, fritidsfiskere og til badende. Derfor er det rigtig godt, at der nu kan skabes mulighed for at bade og fiske flere steder i havnen,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Ingen vandscootere og jetski i havnen
Af hensyn til sikkerhed i havnen opretholdes de gældende retningslinjer for sejlads med jetski og vandscootere, som kun må finde sted i havnen efter forudgående skriftlig aftale. Dette de facto forbud hjælper Københavns Politi med at begrænse højhastighedssejlads i havnen, som ud over at være forbudt også kan være til fare for både brugerne og omgivelserne. 

Friere fiskeri i havnen
Det nye havnereglement giver samtidig bedre muligheder for at fiske med stang i Københavns havn. Lystfiskeriet er blevet frigivet i størstedelen af den nordlige og sydlige del af havnen, så længe man respekterer de pågældende bolværksejeres ejendomsret og tager hensyn til andre brugere af havnen. 

I havnen kan man blandt andet fange havørred, torsk, hornfisk og ulk. Selvom vandet i havnen er så rent, at man kan bade i det, ligger der sedimenter med koncentrationer af kviksølv på bunden; derfor skal man ikke spise bundfisk fanget i havnen, da de indeholder for meget kviksølv.

Det kræver fisketegn at fiske i alle danske farvande – herunder også Københavns havn. Fisketegn kan erhverves på www.fisketegn.dk 

Yderligere information:

Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune, via pressechef Rikke Egelund, T: 3147 9497, E: EB2F@okf.kk.dk

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, via redaktør Carsten Arlund, T: 2075 1701, E: ca@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206