Året der gik 2015

23. december 2015

2015 blev endnu et begivenhedsrigt år i By & Havn. Udviklingen går stærkt og bydelene vokser. I årets løb er blandt andet Arenakvarteret i Ørestad Syd skudt op af jorden, der er påbegyndt infrastrukturarbejde på Teglholmen i Sydhavn og de første beboere er flyttet ind i det nye byområde 2150 Nordhavn og meget mere. 

ØRESTAD VOKSER STADIG
Ørestad har vokseværk. I bydelens nordlige ende har Nordeas domicil taget form, og nye lejelejligheder er under opførelse, men det er særligt i syd, at der har været tryk på kedlerne i 2015. By & Havn har stillet en grund til rådighed for Royal Arena for at kickstarte byudviklingen i området – og det må siges, at det har virket! Der er praktisk taget gang i hele Arenakvarteret, hvor der anlægges infrastruktur, og hvor stort set alle byggepladser er i fuld sving. Selve arenaen åbner i 2016 og vil blive omdrejningspunkt for både sport, musik og kultur. 

Samtidig falder brikkerne på plads i det øvrige af Ørestad Syd, hvor lokalplanen for et 320.000 etagemeter stort boligområde ventes vedtaget i starten af 2016, og de første grunde er ved at blive solgt. Mod nord vil der komme rækkehuse og mod syd karreer, som spiller sammen med de store byggerier, som bl.a. 8TALLET og Stævnen. Ørestad Syd får et særligt fokus på fysisk aktivitet og det gode dagligliv for alle aldre. Asger Jorns Allé bliver kvarterets aktive hovedgade med fokus på kultur og bevægelse, og hvor aktiviteter og erfaringer fra det midlertidige urbane idrætsområde PLUGN PLAY er afsættet for den videre udvikling af kvarteret. PLUGN PLAY har været en stor succes, men vil som planlagt blive nedlagt i sin nuværende form, når byggerierne går i gang, da området ligger i første etape af den nye plan. 

I sidste halvdel af 2015 har By & Havn afholdt en række workshops om udviklingen af faciliteter og funktioner på Asger Jorns Allé. Der har været en bred involvering af aktører fra bl.a. beboere, brugergrupper fra PLUGN PLAY, Københavns Kommune, idrætsorganisationer og kulturelle aktører. Børn og unge fra lokalområdet er også blevet inddraget. På baggrund af de mange input vil der i det næste år blive arbejdet videre med kvalificeringen af den aktive gade. 

I Ørestad City er Cabinn Metro hotellet gået i jorden og udvider med yderligere 530 værelser og hotellejligheder. I tilbygningen til Field's er Nordisk Films biografer åbnet og Ørestad Gymnasium er flyttet ind i stueetagen, hvor de har udvidet deres aktiviteter med en ”Media School” for gymnasiets mange mediefag og -linjer. Endelig er det sidste hul blevet lukket i husrækkerne rundt om byparken i Ørestad City, hvor Skanska bygger 300 lejeboliger. 

Ørestad er omkranset af Kalvebod Fælled og Amager Fælleds natur. Ved årets begyndelse opnåede fællederne Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”. En anerkendelse, der gives til større, sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. I 2016 arbejdes der videre med Naturpark Amager, hvor By & Havn er en af drivkræfterne bag. 

 

VELKOMMEN HJEM TIL NORDHAVN
En milepæl blev nået i Århusgadekvarteret i foråret, da de allerførste beboere i 2150 Nordhavn kunne bydes velkommen hjem. Ved årets udgang er der mere end 300 beboere i Århusgadekvarteret og over de næste par år vil indbyggertallet stige til ca. 3000. 

Også på Marmormolen flyttede de første beboere ind i Marmorbyens boliger.

Generelt går det stærkt i Århusgadekvarteret. Mange gader, stræder og pladser er færdiggjort, der er plantet træer og buske, og der er truffet beslutning om to kommende brygger langs Århusgadekvarterets lange kajkanter. De vil give beboere og besøgende mulighed for at komme endnu tættere på vandet og her kan små motorbåde, kajakker, robåde osv. lægge til. Som en del af bryggen bliver der også mulighed for at etablere en flydende kajakudlejningsfacilitet. Med de mange havnebassiner og kommende kanaler bliver aktiviteter på vand en naturlig del af det bymiljø By & Havn kickstarter i Nordhavn. 

En ambitiøs detailhandelsstrategi skal udvikle Århusgade til et levende butiksstrøg med et righoldigt udvalg af butikker og restauranter. Visionen for området er, at det bliver et indkøbsområde med fokus på kvalitet og fødevarer. Der vil meget hurtigt ligge et supermarked og derefter sker udviklingen løbende over de næste fem-syv år. For at kunne gennemføre strategien har By & Havn tilbagekøbt hovedparten af stueetagerne i Århusgade til butiksformål og indgået et samarbejde med selskabet Nordic Real Estate Partners, der er specialiseret i detailhandel, og vil tage del i den praktiske udvikling af butiksstrøget.

Mens Århusgadekvarteret er ved at tage sin afsluttende form, påbegyndes udviklingen af Sundmolen, der er Århusgadekvarterets nordlige nabo. I sommer blev lokalplanen vedtaget. Sundmolen bliver et blandet bykvarter med et tydeligt grønt præg og en særlig arkitektonisk karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil nyde godt af at være tæt på byen, de kommende metrostationer og vandet samtidig med, at kvarteret får en rolig og intim atmosfære. Kvartererne i Nordhavn får alle forskellige identiteter som supplerer hinanden. 

Den bæredygtige udvikling af Nordhavn fortsætter ligeledes. Som partner i forsknings- og demonstrationsprojektet EnergyLab Nordhavn, anvender By & Havn ikke alene robuste, bæredygtige løsninger i Nordhavn, men er nu også med til at skabe fremtidens energiløsninger. Projektet blev påbegyndt i foråret, og vil over de næste fire år bruge Nordhavn som et live testlaboratorium til at udvikle og demonstrere nye energiløsninger. Projektet kommer til at foregå i tæt samarbejde med bydelens beboere, virksomheder og institutioner, der får muligheden for at blive frontløbere og afprøve de nye løsninger i deres eget hjem eller på arbejdspladsen.

 

NYE OG GAMLE TRADITIONER SKABER BYLIV OG SAMMENHOLD 
By & Havn har fra selskabets start arbejdet aktivt med at skabe liv – inden døre og udendørs – i de nye udviklingsområder, med udgangspunkt i det enkelte sted og dets grundkvaliteter. Fælles for byudviklingsområderne er, at By & Havn sammen med byens brugere er med til at starte traditioner, foreningsliv og tiltrække større events og begivenheder til bydelene. By & Havn er også med til at initiere særlige projekter, der kan være med til at kickstarte bylivet, som f.eks. PLUGN PLAY i Ørestad og det kommende p-hus i Nordhavn, som får et aktivt tag med idrætsfaciliteter og udsigt.

Igen i 2015 har byområderne tiltrukket adskillige begivenheder. Bl.a. Metropolis festival for kunst og performance i Sydhavn, faldskærmsudspring over havnen og Color run by night i Ørestad, hvor flere tusinde løbere blev oversprøjtet med fluorescerende farver, så de lyste op i mørket. 

De faste traditioner i bydelene er med til at skabe et tilhørsforhold til stedet, og giver mulighed for et ekstraordinært møde mellem beboere og brugere. Samtidig er traditionerne også en invitation til alle københavnere om at komme på besøg i bydelen. I henholdsvis 10 og 3 somre har Ørestad Kulturdage og Ørestad Idrætsfestival samlet beboere og besøgende, og også i år var arrangementerne velbesøgte. I Nordhavn blev en helt ny tradition startet, da Kulturhavn i august indtog bydelen for første gang. 

Nyt havnereglement
Københavnere og turister er flittige brugere af havnen året rundt og især i sommermånederne er der tryk på. I 2015 fik Københavns havn et nyt havnereglement, der udvider mulighederne for badning og lystfiskeri. I ni udvalgte områder af havnen giver det reviderede havnereglement mulighed for, at private og offentlige bolværksejere kan etablere ubemandede, afskærmede badezoner til at supplere de bemandede badeanlæg. Alle badezonerne skal være offentligt tilgængelige og badning vil ske på eget ansvar. De potentielle badezoner ligger syd for Langebro og i Søndre Frihavn. Lystfiskeriet er blevet frigivet i størstedelen af den nordlige og sydlige del af havnen, og har udvidet lystfiskernes muligheder med flere kilometer. 

 

NY LOV SIKRER METRO OG TUNNEL TIL NORDHAVN
Ved årets start satte By & Havns ejere, Staten og Københavns Kommune, nogle afgørende underskrifter. De lovfæstede en principaftale, der blev indgået i foråret 2014 og som har betydning for selskabets ejerforhold, økonomi og den videre udvikling af Nordhavn og Sydhavn.

Med underskrifterne blev ejerforholdet ændret, så Københavns Kommune i dag ejer 95% af selskabet og staten 5%. Principaftalen betyder, at der nu er lovgrundlag for at bygge flere metrostationer i Nordhavn i fremtiden, og samtidig bliver Nordhavnstunnellen en realitet. Nordhavnstunnellen vil forbinde Nordhavnsvej nær Svanemøllehavnen med Nordhavn. De forbedrede trafikale forhold til Nordhavn skaber grundlag for, at flere tusinde beboere og arbejdspladser kan flytte ind, og der nu for alvor kan tages fat på udviklingen af næste del af Nordhavn. 

Samtidig vokser Nordhavn, da landindvindingen, som øger Københavns areal med 1%, er nået halvvejs mod målet. Det er dog ikke kun i Nordhavn at metronettet udvides. Vedtagelsen af principaftalen betyder også, at en metrolinje med fem metrostationer til Sydhavn og videre til Ny Ellebjerg bliver virkelighed. Dermed kobles byen endnu bedre sammen via kollektiv trafik. Det er besluttet, at By & Havn skal bidrage til etablering af metroen til Sydhavn med 1,7 mia. 

I Sydhavn, er arbejdet begyndt med udbygningen af boligområdet Teglholmen – Sluseholmens nabo. Over en ca. treårig periode gennemføres et omfattende og komplekst infrastrukturarbejde i den østlige del af den kommende kanalby. Samtidig med at infrastrukturen anlægges, begynder de første boliger at tage form.

En bydel vil altid forandre sig – den bliver aldrig færdig. I By & Havn glæder vi os over udviklingen og ser frem til det kommende år, som garanteret også bliver et spændende og dynamisk år i Københavns nye bydele.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206