Yderligere lejeboliger på vej i Ørestad Nord

4. april 2015

AP Pension har købt 16.700 etagemeter byggeret af By & Havn til opførelse af ’Den Grønne karré’ med ialt 171 lejeboliger mellem DR Byen og det kommende Nordea domicil. 

Står man ved DR Byen Metrostation og ser mod øst, dominerer Nordea Ejendommes byggeplads netop nu. Mod nord ligger DR Byens store TV studier.

Syd for DRs studier kommer der snart yderligere gang i byggeaktiviteten. Lokalplanen for området giver mulighed for ca. 120.000 etagementer bebyggelse svarende til ca. 25 % af den samlede byggeret i Ørestad Nord. Nordeabyggeriet andrager alene mere end 46.000 etagemeter, og to byggefelter – eller 30.000 etagemeter – skal anvendes til beboelse. 

Nu har By & Havn solgt det ene boligbyggefelt til AP Pension. 

”Nu kommer der gang i et af de sidste ubebyggede felter i Ørestad Nord. Der er stor efterspørgsel efter boliger generelt i Ørestad, og jeg er helt sikker på, at disse boliger bliver særdeles attraktive med placeringen lige ved Metrostationen, få skridt fra Amager Fælled og bare 800 meter fra Havnebadet på Islands Brygge,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

I AP Pension glæder man sig til at komme i jorden: 

”Vi rykker hurtigt. Jeg forventer, at byggeriet kan komme i gang allerede i det sene forår med indflytning i august 2016,” siger ejendomsinvesteringschef Peter Olsson, AP Pension.

AP Pension har opbygget en større ejendomsportefølje og har tidligere bl.a. investeret i byggeret på Sandkaj i Århusgadekvarteret samt på Amerika Plads i Nordhavn. Men det er første gang, pensionskassen investerer i Ørestad:

”Vi er meget glade for placeringen i Ørestad Nord. AP Pension oplever stor efterspørgsel efter kvalitetsboliger bl.a. i vores byggeri Harbour Park i Nordhavn. Vi overfører selvfølgelig erfaringerne fra nordhavnsbyggeriet til Den Grønne Karré, og jeg er sikker på, at denne investering vil give et godt afkast til selskabets pensionskunder, ligesom det er tilfældet i Nordhavn,” siger Peter Olsson.

Det kommende byggeri er tegnet af Arkitema, og NRE er valgt som totalentreprenør. Den grønne Karré bliver fra fem til otte etager. I det nordvestlige hjørne ud mod DR Pladsen kommer der i stueplan publikumsorienterede funktioner – formentlig en café. Facaderne får dynamik og liv i kraft af en kombination af gråhvide betonelementer og teglstensfacader. Alle lejligheder har store altaner, og de begrønnede tage vil efter årstid og nedbør variere i farven. 

I det store gårdrum sættes planter i form af forskellige græsarter. Der kommer store opholdsarealer placeret hvor solen er mest fremherskende. Lejlighederne i stueetagerne får desuden private terrasser i gårdrummet.

På Karréens yderside etableres en såkaldt kantzone i tre meters bredde langs sydfacaden og halvanden meters bredde langs de tre øvrige facader. I kantzonen opsættes plantekummer, siddeplinte ved indgangspartierne, cykelparkering og private og offentlige terrasser. 


Kvarteret er godt på vej

Med den kommende boligkarré på plads, ses konturerne tydeligt for denne del af Ørestad Nord. Om tre-fem år, når man ankommer med Metroen til DR Byen station, bliver man mødt af Nordeas store domicilbyggeri, hvor ca. 2.500 medarbejdere dagligt går på arbejde. 

Mod nord ligger de to boligbyggerier – Den Grønne Karré samt et andet, som snart kan offentliggøres. Mellem Nordea og boligerne kan man gå ad kvarterets indre gade, som begynder ved stationen og ender næsten oppe ved hjørnet af Amagerfælledvej og Grønjordsvej. Den indre gade bliver et levende og uformelt byrum i kvarteret. Gaden er både opholdsrum for folk i området og samtidig forbindelsesvejen til de store beboelsesområder på den anden side af Amager Fælledvej. 

Der kører få biler på gaden, som først og fremmest er skabt for cykelister og gående. Langs gaden plantes mange træer. Træer og beplantning skærmer for vinden og definerer nogle naturlige opholdsrum. Flere steder er der opsat bænke og andre opholdsmøbler. 

Fra den Indre Gade kan man komme ned ad to mindre stræder mod DR Byens store studier og ad en vej til Amagerfælledvej. Vejen op til Amagerfælledvej er den naturlige indkørsel til kvarteret, mens de to stræder er stille sivegader, der opfordrer beboerne til ophold og leg langs boligbyggerierne.

Meget mere detailhandel

Der er mulighed for op til 5.000 kvadratmeter detailhandel i det nye lokalplanområde. Hovedparten skal ligge i stueetagen på det ikke-solgte erhvervsfelt ved siden af Den Grønne Karré, men både i AP Pensions byggefelt, i den Indre Gade og langs Emil Holms Kanal er der mulighed for butikker og caféer osv. 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206