By & Havn har igangsat konkurrence om Amager Fælled Kvarteret

13. april 2016

Fem teams er prækvalificeret til konkurrencen om en ny masterplan for Amager Fælled Kvarteret i Ørestad. Mandag blev konkurrencen skudt i gang ved et kick-of møde.

I konkurrenceprogrammet er det beskrevet, at Amager Fælled Kvarter, der kommer til at ligge nord for Vejlands Allé, skal udvikles med en levende og gennemgribende grøn profil med fokus på områdets unikke adgang til vand og natur. 

Man kan med rette sige, at hvor Ørestads øvrige bykvarterer ligger på kanten af fælleden, så ligger Amager Fælled Kvarter nærmest på selve Fælleden. Med den unikke beliggenhed op til Grønjordssøen og med Amager Fælled som fælles baghave for de kommende beboere er adgang og udsyn til stedets natur et centralt afsæt i konkurrencen. 

I alt forventes det, at der skal bygges 260.000 etagemeter overvejende boligbyggeri i det kommende kvarter, som skal have en klar bymæssig identitet, med en variation af tæthed, som også inviterer til lavere bebyggelse. 

Københavns Kommunes Kommuneplan 2015 lægger desuden vægt på, at København skal vedblive at være en sammenhængende by med blandede og mangfoldige boligområder, hvor der er boligtilbud til mange forskellige mennesker. Masterplanen skal således tilbyde en vifte af boligtypologier og boligstørrelser, der understøtter oplevelsen af at bo i et levende bykvarter på fælleden. 

De fem teams, som er med i konkurrencen, er: 

Team Polyform
• Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten
• Cenergia
• Oluf Jørgensen
• Urban Creators
• Nordic Food Lab

Team Henning Larsen Architects
• SLA
• EKJ
• Geo
• Crowd Dynamics Ltd

Team Vandkunsten
• Marianne Levinsen Landskab
• Dansk Energi Managament & Esbensen
• Norconsult-Wessberg

Team C. F. Møller Danmark
• C. F. Møller Landscape
• Urban Agency
• Niras
• Jens Kvorning

Team Arkitema
• Lendager Arkitekter
• Transsolar
• Atkins
• Alexandra Instituttet
• Blue Bakery
• Rendbæk Consulting
• Urban Green
• Marina Bergen Jensen 

Deadline for indlevering af konkurrenceforslagene er 27. juni 2016, og bedømmelsen forventes afsluttet ultimo september 2016. Vinderen af konkurrencen forventes offentliggjort ultimo oktober.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206