Masser af nye boliger på vej i Ørestad Syd

26. oktober 2016

Nu kommer der endnu mere speed på udviklingen af den centrale og vestlige del af Ørestad Syd. By & Havn og forskellige investorer kan i dag løfte sløret for
en række nye boligbyggerier, som vil skyde op i de kommende par år.  

By & Havn har indgået en lang række salgsaftaler med investorer, som snart vil bygge boliger på intet mindre end 10 boligbyggefelter i den centrale og vestlige del af Ørestad Syd. Der er både tale om etagebyggeri og rækkehusbyggerier. 

De nye grundsalg er:

  • Byggefelt 1.1 (9.000 em2) og byggefelt 1.5 (3.400 em2) til et nystiftet konsortium mellem NREP og Arkitektgruppen. I alt 49 rækkehuse og 54 lejligheder på de to byggefelter. 


1.1 og 1.5

  • Byggefelt 1.2 til PensionDanmark med KPC som totalentreprenør. I alt 28 rækkehuse i 2-3 etager og 67 lejligheder i etagehusene svarende til 9.100 em2.

  • Byggefelt 1.3 (7.600 em2) og byggefelt 1.4 (9.200 em2) til PFA Ejendomme, som samarbejder med Agenda Property om udviklingen. I alt 50 rækkehuse og 112 lejligheder. 


1.3 og 1.4

  • Byggefelt 3.1 til AAB (123 almene boliger i den nordlig del) og NREP og Arkitektgruppen (136 boliger i den sydlige del). I alt 26.200 em2 boliger og 1.800 m2 daginstitution. 

  • Byggefelt 3.2 (21.500 em2 ejerboliger + 1.800 em2 institution) og Byggefelt 3.3 (21.000 em2 boliger) til Fastighets AB Balder. I alt 457 lejligheder. 


3.2 og 3.3

  • Byggefelt 3.4 til Obel-LFI Ejendomme. Etageejendommen CobraHave består af 217 boliger svarende til 21.000 em2. 

  • Byggefelt 17 til Fastighets AB Balder. Nyligt salg af de sidste 4.500 em2, som muliggør samlet opførsel af 21.000 em2 på feltet. I alt 244 lejligheder. 


I alt er der tale om grundsalg på ca. 150.000 em2 byggeret – svarende til godt 1.500 boliger. Hvis det samlede, nye grundsalg var opgjort i kvadratmeter, ville det svare til arealet på mere end 21 fodboldbaner. 

Samtidig kommer der gang i nogle byggerier på grunde, som tidligere er solgt. NREP og Arkitektgruppen færdiggør ”Hesteskoen” i bydelens sydligste del, hvor Arkitektgruppen også opfører 200 P-pladser i en plint under et hævet gårdareal, som efterfølgende overdrages til By & Havn. Samtidig opføres den sidste del af karréen i form af 129 boliger i 11 etager. Og mod Vest opfører Topdanmark Ejendomme 234 boliger svarende til 22.400 etagemeter. Endelig aktiverer Fastighets AB Balder ovennævnte byggefelt 17, som de tidligere har erhvervet i en handel med JM Danmark, hvor de i løbet af 2017 påbegynder projektet ”Lavetten” med 244 boliger. 

Erfaringsmæssigt bor der gennemsnitligt 2,1 person pr. husstand i København. Sammenlagt svarer dette til et forøget indbyggertal på ca. 4.000 beboere i Ørestad Syd.

”Det antal boliger, som efter de nye aftaler skal opføres i Ørestad Syd, svarer i sig selv til en mindre dansk provinsby, som bliver opført over de næste par år. De mange nye beboere flytter til et område, hvor de får det bedste fra landsbyen og det bedste fra storbyen i samme pakke; her kan man bo i byen og i grønne områder samtidig. Man får stor variation, smalle stræder, masser af natur – og samtidig kun et kvarters metrotur hjem fra Kongens Nytorv,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Ny lokalplan baner vejen for udviklingen

Baggrunden for grundsalgene er, at By & Havn i 2014 udskrev en masterplankonkurrence for en del af Ørestad Syd og fik justeret den oprindelige lokalplan. Der har hele tiden været stor efterspørgsel efter boliger i Ørestad Syd – også under finanskrisen - og By & Havn ønskede at bevare dette momentum i udviklingen. 

Samtidig ønskede By & Havn, at Ørestad Syd skal hænge sammen i nord/sydgående retning. Hidtil er der primært opført byggerier mod nord, hvor Arenakvarteret er i fuld udvikling omkring Royal Arena - samt helt mod syd, som er kendt for bl.a. byggerierne 8TALLET og Stævnen. 

Den århusianske arkitektvirksomhed Transform vandt masterplankonkurrencen, og siden er masterplan blevet til lokalplan. Grundsalgene er resultatet af en proces, hvor By & Havn har indhentet interessetilkendegivelser og udvalgt de projekter, der havde de største samlede kvaliteter. 

”Der har virkelig været rift om grundene i Ørestad Syd. Der har været flere købere til alle jordstykker, og med de dygtige samarbejdspartnere, vi nu har indgået aftaler med, sikrer vi både arkitektonisk variation og kvalitet i boligerne, ligesom vi har sørget for, at vores samarbejdspartnere har ambitionerne og soliditeten til at gennemføre og levere byggeri høj kvalitet, uanset om vinden på boligmarkedet vender. At vi i dag kan offentliggøre grundsalg på 150.000 etagemeter viser, at det første skridt var det rigtige, men jeg er også sikker på, at vi om fem år vil se på det på samme måde,” siger Jens Kramer Mikkelsen. 

De mange boliger vil blive opført i de kommende år, og de første projekter har byggestart allerede i år. 


Asger Jorns Allé bliver hovedgaden

Det arkitektoniske greb er, at udnævne Asger Jorns Allé til Ørestad Syds hovedgade med en stor koncentration af faciliteter og funktioner, der understøtter fysisk aktivitet og kulturlivet i bydelen – foruden butikker og caféer. Nordligst omkring den kommende skole i Arenakvarteret færdiggøres området med klynger af rækkehuse og rækkehuslignende bygninger som i Arenakvarteret i øvrigt. Mellem Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé vil bebyggelsen bestå af town houses/rækkehuse sammenbygget i smalle karreer. Syd for Asger Jorns Allé kommer der egentlige karréer, som spiller sammen med de store byggerier, som bl.a. 8TALLET og Stævnen.

Planen – og de nye grundsalg – betyder desuden, at det midlertidige idrætsanlæg PLUG N PLAY nedlægges, da der skal bygges i området (byggefelt 1.1 – 1.5). 

PLUG N PLAY har affødt en række gode erfaringer, som bliver taget med videre i den nye aktive hovedgade, Asger Jorns Allé, hvor der vil komme faciliteter både med fokus på den organiserede og den uorganiserede idræt og brug. Der er fokus på de uformelle mødesteder og på at få skabt et alsidigt og levende hverdagsliv i det nye kvarter. 


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206