Året der gik i By & Havn

23. december 2016

2016 var præget af travlhed, dynamik og aktivitet inden for alle By & Havns forretningsområder. Her får du – traditionen tro – et overblik over årets største begivenheder. Tallene i teksten refererer til kortet i nyhedsbrevet. 

KONKURRENCERNES ÅR

2016 var kun 12 dage gammel, da By & Havn kunne lancere projektkonkurrencen om boligbebyggelse på Kronløbsøen i Nordhavn (1). Konkurrencen fandt sted i foråret, og et team med COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter i spidsen blev kåret som vinder sidst i august.

I alt opføres et 25.000 etagemeter boligbyggeri og udadvendt erhverv i en mindre del af stueetagen på en nyetableret ø i Indre Nordhavn oven på et parkeringsanlæg med plads til cirka 1.000 biler under vand. Desuden rummer Kronløbsprojektet endnu et boligbyggeri på Fortkaj. 

Det er projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der står bag byggeriet, som begynder i 2017. Hele byggeriet forventes at stå færdigt i 2020. 

I februar vandt COBE projektkonkurrencen om en ny masterplan for Christiansholm (2) – eller Papirøen, som den kaldes i daglig tale. Christiansholm har en af de mest attraktive og centrale placeringer i København og udgør en af de sidste byggemuligheder i inderhavnen. I de seneste år er øen kraftigt revitaliseret i kraft af, at de gamle lagerfunktioner ophørte, og en række kreative firmaer – bl.a. Experimentarium og Copenhagen Street Food flyttede midlertidigt ind på øen. Den midlertidige anvendelse ophører ved årsskiftet 2017/18, hvorefter øen skal udvikles primært med boliger. 

I vinderforslaget erstattes de eksisterende haller af en række nye haller, der omkranser et indre grønt byrum. Stueetagen rummer offentligt tilgængelige funktioner og erhverv med et kommende svømmeanlæg, som opføres af Københavns Kommune, placeret i det nordvestlige hjørne. 

Efterfølgende er masterplanforslaget blevet kvalificeret i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn, Københavns Kommune og selskabet CØ P/S, som skal stå for den videre udvikling af Christiansholm. Lokalplansforslaget er i høring frem til den 26. januar 2017 og forventes endeligt vedtaget ultimo marts 2017.

I begyndelsen af marts 2016 prækvalificerede By & Havn fem teams til masterplankonkurrencen om det sidste kvarter i Ørestad - Ørestad Fælled Kvarter (3). Konkurrencen blev skudt i gang i april, og i oktober blev det afgjort, at et team bestående af bl.a. Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab skal tegne det kommende bæredygtige bykvarter.

Ørestad Fælled Kvarter bliver et grønt og bæredygtighedscertificeret beboelseskvarter, som skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri inden for et projektområde på 187.000 m2. Dette svarer til ca. seks procent af Amager Fælled. 

Endelig har By & Havn den 16. december prækvalificeret fem teams til masterplankonkurrencen om Levantkaj i Nordhavn (4). Området bruges i dag til containerterminal, men den flyttes til en anden beliggenhed i Nordhavn. 

Konkurrencedeltagerne skal udfærdige en masterplan for Levantkaj, Skudehavnen og Skudeløbet. I alt er der tale om ca. 340.000 m2 grundareal og 130.000 m2 vandareal. Modsat nabokvartererne mod syd – Sundmolen og Århusgadekvarteret – er der ikke de samme bindinger til historien på Levantkaj, idét der ingen bevaringsværdige bygninger er i området. Derfor starter arkitekterne ’på bar mark’, når masterplanen skal udfærdiges. Selve konkurrencen gennemføres i foråret 2017, og By & Havn forventer at kåre en vinder i september 2017.

ENORM DYNAMIK I ØRESTAD

Når der er så meget fart på, og By & Havn gennemfører så mange konkurrencer, skyldes det, at der er stor efterspørgsel efter grunde i alle selskabets byudviklingsområder.

Der er stort set udsolgt af boligjord både i Nordhavn, i Sydhavn og i Ørestad, så det er rettidig omhu, at selskabet igangsætter processer i nye områder, så vi fortsat kan have de varer på hylderne, som der er behov for. Aktuelt går det også bedre for salget af erhvervsjord, og selskabet forventer i 2017 at vi kan offentliggøre flere store grundsalg til erhvervsvirksomheder både i Ørestad og i Nordhavn. 

I 2016 har By & Havn både kunnet offentliggøre 10 nye grundsalg (5) i den centrale del af Ørestad Syd. I alt er der tale om grundsalg på ca. 150.000 em2 byggeret – svarende til godt 1.500 rækkehuse og etageboliger.

I Arenakvarteret er der blevet opført boliger, anlagt broer, veje, forsyningsledninger osv. – foruden Royal ArenaKøbenhavns nye skøjtehal og byggeri af en ny folkeskole og daginstitution (6). Allerede nu bor der ca. 300 mennesker i Arenakvarteret i de nye rækkehuse, som er opført på begge sider af den kommende byfælled. 

Nord for Arenakvarteret har By & Havn udvidet Hannemanns Allé fra to til fire spor for at skabe bedre plads til den øgede trafik til området. En stibro (7) over motorvejen og jernbanen er åbnet, så cyklister og gående kan ledes fra Ørestad Syd til Ørestad Citys metro- og togstation, eller de kan fortsætte ad cykelturen i den anden retning mod Center Boulevard, hvor en cykelforbindelse står klar i begyndelsen af det nye år.

Allerede i februar 2016 fortalte By & Havn, at den store ingeniørrådgivningsvirksomhed Sweco (8) flytter til Ørestad med ca. 800 ansatte. Det er Skanska, der har udviklet og opfører byggeriet, som bliver bæredygtighedscertificeret og kommer til at ligge i Ørestad City lige ved Bella Center metrostation.

Et 25.000 etagemeter erhvervs- og boligbyggeri (9) skal opføres på det centrale hjørne af Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé i Ørestad Syd, og stueetagen er disponeret med to dagligvarebutikker, på 1. sal kommer Dinos Legeland og på 2. og 3. sal flytter Pelican Self Storage ind. Fra 4. – 9. etage bygges boliger med fri udsigt over Ørestad Syd.

Ligeledes i Ørestad Syd er p-hus Ejler Bille (10) på vej med plads til ca. 600 biler. By & Havn er bygherre på p-huset og facaderne er tegnet af JAJA Arkitekter. Opførelsen er begyndt, og p-huset forventes at åbne i fjerde kvartal 2017. 

Den store dynamik i Ørestad Syd betyder, at det midlertidige aktivitets- og idrætsområde PLUG N PLAY er lukket som planlagt i september 2016, fordi der skal bygges boliger på arealet. 

PLUG N PLAY har affødt en række gode erfaringer, som vil blive taget med videre i Ørestad Syds kommende aktive hovedgade, Asger Jorns Allé (11). Hér er der også planlagt en stor koncentration af faciliteter og funktioner, som understøtter fysisk aktivitet og kulturlivet i bydelen – foruden butikker og caféer. Der er fokus på de uformelle mødesteder og på at få skabt et alsidigt og levende hverdagsliv i det nye kvarter. Det er arkitektvirksomheden Transform, som står bag den nye plan for en del af Ørestad Syd, hvori Asger Jorns Allé defineres som kvarterets hovedgade. 

Der har i det hele taget været fokus på arbejdet med at skabe bæredygtighed og byliv i selskabets områder i 2016. By & Havn tænker systematisk bæredygtighed ind i byudviklingen. I sidste ende handler bæredygtighed om høj kvalitet. Derfor certificerer By & Havn alle nye bydele efter standarden DGNB for at kunne sikre, måle og dokumentere, at udviklingen sker både miljømæssigt, socialt, funktionelt, økonomisk, teknisk og procesmæssigt. Desuden stiller selskabet krav til bygherrer om, at de skal bæredygtighedscertificere deres bygninger i selskabets nye byområder efter DGNB standarden. 

By & Havn samarbejder med Naturstyrelsen og med Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner om Naturpark Amager (12), som er en samlet betegnelse for det store, sammenhængende naturområde bestående af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab. I 2016 tildelte Nordea-Fonden 55 mio. kr. og Friluftsrådet har bevilget 5 mio. kr. til udviklingen af den 3.500 hektar store naturpark med det formål at smelte storbyen sammen med Amagers naturværdier, så borgerne får en ny attraktion i internationalt format. 

Målet med naturparken er at skabe et væld af nye muligheder for borgerne både i nærområdet og resten af København. Børn og unge vil få verdens største udendørs klasseværelse med formidling af natur og aktive tilbud på helt nye måder. Desuden skal parken have et sådant format, at den også trækker nye beboere og flere turister til hovedstadsområdet.

Det forgangne år var også et jubilæumsår, idet Ørestad Kulturdag løb af stablen for 10. gang i august og dermed er den nye bydels ældste tradition. I år var temaet ’Ørestad i farver’, og dagen blev bl.a. markeret med kunstprojektet ’Colorful Rights’, der blev skabt af 1.000 børn og unge i Ørestad og Urbanplanen. Børnene havde henover sommeren deltaget i workshops om menneskerettigheder og derudfra skabt projektet, som bestod af mere end 1.000 værker.

 

NORDHAVN UDVIKLER SIG OG BEBOERNE FLYTTER IND

I Nordhavn er det heller ikke gået stille for sig i 2016. Året har budt på 740.000 krydstogtgæster, som har begyndt deres købenshavnoplevelse med udgangspunkt enten fra den nye krydstogtkaj (13) i Ydre Nordhavn eller fra Langelinie. Det er en stigning i antallet af krydstogtgæster på 60.000 i forhold til 2015, og i 2017 forventer By & Havns datterselskab Copenhagen Malmö Port et rekordstort antal gæster.Et af Nordhavns mest roste og benyttede byggerier i 2016 er P-hus Lüders og Konditaget Lüders (14). Det fine, rustrøde parkeringshus med 485 pladser åbnede i juni for parkanter, og i slutningen af august åbnede parkeringshusets tag, Konditaget Lüders – et fantastisk byrum med faciliteter til træning, leg og ophold i 24 meters højde med udsigt over Øresund og havneløbet. 

By & Havn er bygherre på p-huset, der er tegnet af JAJA Arkitekter. Konditaget Lüders er udviklet af By & Havn i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, crossgym- og løbeeksperter samt Lokale og Anlægsfonden. By & Havn har finansieret faciliteterne med støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

Både Nordhavns lokale beboere og mange fra Østerbro og andre omkringliggende bydele har taget rigtig godt mod Konditaget Lüders. På træningsfaciliteterne kan man bl.a. dyrke crossgym, TRX, box jumps, løbetræning og panna fodbold, ligesom man kan gynge, hoppe på minitrampoliner og forcere klatrespiralen. Men man kan også bare slappe af og nyde den fantastiske udsigt, mens ungerne leger.

I 2016 fik Nordhavn sin første Idrætsforening, Nordhavn IF. Til at starte med har omdrejningspunktet for foreningen været Konditaget Lüders og mulighederne for at ro i havnebassinerne. Der har desuden været afholdt bl.a. Harbour Run og Copenhagen Runners High motionsløb i området. Redmolens sydside har hele sommerperioden været omdannet til en beach bar med DJs, drinks og madboder samt en midlertidig blomstereng. Projektet var iværksat af By & Havn, der i samarbejde med NREP står bag det detailhandelsselskab, som står for Århusgadekvarterets detailhandelsstrategi. Første offentliggørelse fra selskabet var det kommende biografkompleks, som opføres på Hamborg Plads. Det er Henrik Obel, som i forvejen driver luksusbiografen BIG BIO Herlev, som skal stå for biografkomplekset. I løbet af 2017 vil selskabet kunne offentliggøre adskillige butikker og caféer i Århusgadekvarteret.

I øvrigt har Nordhavn været præget af færdiggørelse og indflytning i 2016. Der bliver bygget på Amerika Plads, hvor By & Havn i samarbejde med TK Development og AP Pension holdt rejsegilde på boligbyggeriet Amerika Have (15) tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Der er indflytning i foråret 2017. Ligeledes i foråret 2017 er der indflytning i sidste etape af Marmorbyen (16) på Marmormolen mellem Amerika Plads og Århusgadekvarteret.

I juni gik arbejdet med at etablere Sandkaj Brygge (17) i gang. Den 400 meter lange brygge ligger mod syd og bliver derfor hele Århusgadekvarterets ansigt mod byen. Bryggen står klar i foråret 2017. 

Endelig er der hele tiden indflytning i de mange færdiggjorte boligbyggerier i Nordhavn. Senest er familierne flyttet ind i Frihavnstårnet (18) – en af Århusgadekvarterets oprindelige siloer. 

De øverste lejligheder i Frihavnstårnet er helt specielle, idet beboerne er blevet tilbudt at deltage i et forsknings- og demonstrationsprojekt i regi af EnergyLab Nordhavn og få en helt ny teknologi installeret, der giver både komfort og mulighed for at stå i allerførste række i omstillingen til smartere energiløsninger. EnergyLab Nordhavn får samtidig mulighed for at kigge med på forbruget og dermed blive klogere på, hvordan fremtidens hjem kan indrettes med fokus på både komfort og et lavt forbrug af varme og strøm.

EnergyLab Nordhavn er et samarbejde mellem 12 partnere, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. Projektet er støttet af EUDP.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206