Vinder fundet i masterplan-konkurrencen om Amager Fælled Kvarter

13. oktober 2016


Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen og Norconsult-Wessberg har vundet By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter. Mød vinderne, By & Havn og Københavns Kommune til fyraftensarrangement den 31. oktober. 

Fem bredt sammensatte teams var prækvalificeret til konkurrencen om at udarbejde en masterplan for Amager Fælled Kvarter, der er det sidste bykvarter i Ørestad.

Konkurrenceprogrammet forudsatte, at masterplanen skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri, primært boliger. I konkurrenceprogrammet efterlyser By & Havn en visionær grøn og blå profil, der forankrer byudviklingen i stedets natur syd for Grønjordssøen.

I dag blev vinderen offentliggjort, og der blev ønsket tillykke til et team under ledelse af arkitektfirmaet Vandkunsten og med deltagelse af Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen og Norconsult-Wessberg.

”Amager Fælled Kvarter er sidste hjørnesten i byudviklingen af Ørestad og med dette ambitiøse vinderforslag kommer vi til at se et moderne, bæredygtigt bykvarter, der forholder sig ydmygt til Ørestads grønne kontekst og tænker fælleden helt ind i bystrukturen. Planerne for Amager Fælled Kvarter binder Ørestad sammen til den helhed, bydelen fra start er tænkt som, med fire kvarterer i forlængelse af hinanden med hver deres egenart og alle med en unik nærhed til metro, natur og København city.” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn. 

I den københavnske arkitekttegnestue Vandkunsten er arkitekt maa og partner Jan Albrechtsen glad for at have vundet masterplankonkurrencen:

”Det er med stor glæde, at vi har modtaget meddelelsen om, at vores forslag til udvikling af Amager Fælled Kvarter har vundet konkurrencen. Vi har haft fokus på at bevare mest mulig af naturområdet, og vi har lagt mange kræfter i en tværfaglig besvarelse med målsætning om at udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikalt anderledes måde. Vi kalder det naturbaserede løsninger,” siger Jan Albrechtsen på vegne af Team Vandkunsten.

I dommerbetænkningen fremhæves bl.a.:

”Vinderforslaget udmærker sig særligt ved, at fælledens landskab trækkes helt ind mellem bebyggelserne i form af brede landskabskiler. Dette greb definerer og adskiller bebyggelsen i fire klart afgrænsede etaper eller kvarterer, som hver især er underopdelt i større eller mindre karréer, der på række skyder sig ud mod fælleden. De enkelte bebyggelser har gennem dette greb en god og direkte kontakt med det omgivende landskab, og de enkelte bebyggelser er bundet op på et fintmasket og sammenhængende grønt stisystem.”
Citat fra dommerbetænkningen.


”Byen spændes ikke helt ud til kanterne af konkurrenceområdet. Dommerkomitéen finder det yderst positivt, at et større og værdifuldt vådområde vest for det nye byområde friholdes for bebyggelse. Ud mod Ørestads Boulevard og metroen er urbaniteten udpræget med skarpt kantede karréer, hårde overflader og belægninger. Mod fælleden nedtrappes urbanitetsgraden, karakteren af åbenhed og landskab stiger og karréerne bliver mere individuelle og organiske i deres grundform.”
Citat fra dommerbetænkningen.


Den videre proces

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune. Det er ydermere By & Havns målsætning at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og dette arbejde vil blive igangsat samtidig med kvalificeringen af masterplanen. Efterfølgende skal masterplanen danne udgangspunkt for et lokalplanforslag, som skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.
HØR OM DEN NYE MASTERPLAN OG KVARTERETS KOMMENDE UDVIKLING

By & Havn inviterer til fyraftensarrangement mandag den 31. oktober kl. 17.00 til 19.00 på Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 København S.

Til arrangementet er der mulighed for at få indblik i udviklingen af Amager Fælled Kvarter. Der vil være oplæg fra By & Havn, Københavns Kommune samt fra arkitekterne bag den nye masterplan.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 27. oktober på E: amagerfaelledkvarter@byoghavn.dk eller T: 3376 9800. Begrænset antal pladser – tilmelding sker efter ‘først til mølle princippet’.

I forbindelse med fyraftensarrangementet udstilles de fem konkurrenceforslag.
Masterplankonkurrencens dommerkomité
 • Rita Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur, By & Havn, formand for dommerkomitéen
 • Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn
 • Lars Jensen, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af By & Havn
 • Ellen Marie Braae, professor, landskabsarkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
 • Jannik Nyrop, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen

Rådgivere for dommerkomitéen

 • Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Anders Borg, specialkonsulent, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
 • Kim Florian Rahbek, specialkonsulent, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
 • Nicolai Irminger Axholm, chef for Salg & Udlejning, By & Havn
 • Rikke Faaborg Jarmer, chef for Bæredygtighed & Byliv, By & Havn
 • Christian Dalsdorf, projektleder, By & Havn 

Dommerkomitéens sekretær

 • Bent Kolind, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening
Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206