Vi bygger fællesskaber og veje i Ørestad Syd

12. juli 2017

Planen for Ørestad Syd er baseret på en ambition om at give de bedste muligheder for fællesskaber i bydelen. Dette er gader og byrum en vigtig del af, og i disse uger er anlægsarbejdet begyndt.

Planen for Ørestad Syd er baseret på en ambition om at give de bedste muligheder for fællesskaber i bydelen – både de små og nære fællesskaber og de store, der tiltrækker besøgende fra hele København. Derfor er gader og byrum i Ørestad Syd indrettet i varierende størrelser og med forskellige aktiviteter.

De små gader med rækkehuse er indrettet, så det helt nære lokalmiljø kan opstå. Her kan man sende sine børn ud at lege på trafiksikre veje og møde sin nærmeste naboer. I tilknytning til de tre nord-sydgående veje giver kvarterets parker med lege- og aktivitetselementer mulighed for at samle beboere og skabe fællesskaber på tværs af kvarteret. Asger Jorns Allés mange aktiviteter forventes også at tiltrække besøgende fra andre bydele, mens Fælledpromenaden langs Ørestads bykant giver besøgende fra nær og fjern udsigt til Kalvebod Fælled og resten af den storslåede Naturpark Amager.

I disse uger påbegyndes arbejdet med Fælledpromenaden, Else Alfelts Vej og Richard Mortensens Vej, tre pladser i Ørestad Syd samt indkørsler fra Robert Jacobsen Vej til tværgaderne med boliger.

Få et overblik over kvarterets udvikling og anlægsprocessen herunder.

Fælledpromenaden
Med Ørestad Syds bygninger på den ene side og Kalvebod Fælled på den anden kan man på Fælledpromenaden nyde naturen og det urbane miljø på én og samme tid. Promenaden bliver 1 km lang – kun 100 meter kortere end strøget – og strækker sig fra Byfælleden i Arenakvarteret til søerne i syd. Den inddeles i to spor; et til ophold med plantebede og bænke og et til bevægelse. Promenaden etableres i lys beton og asfalt, som gør den egnet for både fodgængere, cyklister, rulleskøjteløbere og gangbesværede. Promenadens underlag dekoreres desuden med grafiske tegninger af fælledens flora og fauna og et ”målebånd” der viser distancen.
Arbejdet med promenaden er igangsat og forventes at blive afsluttet sidst i 2018.Skovbåndet langs Else Alfelts Vej
 
Skovbåndet er navnet for landskabsarkitekturen og beplantningen langs Else Alfelts Vej, som gør vejen grøn. Skovbåndet har en landskabelig karakter inspireret af den danske, lyse skov. Langs kanterne af vejen plantes forskellige arter af træer, buske, og bundplanter, og der kommer to lommeparker med aktiviteter og opholdsmuligheder.
Else Alfelts Vej og Skovbåndet forventes at være færdigt i slutningen af 2018

KLIMASIKRING
Langs Skovbåndets østside kommer der ”regnbede”, som er beplantede lavninger i jorden, til opsamling af regnvand. Når det regner, vil der samle sig store vandpytter til glæde for kvarterets børn, samtidig med at regnebedene er en del af Ørestads klimasikring. De forsinker regnvandet, så det ikke ryger i kloaksystemet, men filtreres og indgår i Ørestads vandsystem i kanaler, render og søerne med et overløb til fælleden.

PARKEN I SYD
Parken i den sydlige del af Else Alfelts Vej bliver en lommepark med inspiration fra skoven. Her kommer træer, mindre bakkeformationer og regnbede. Et identitetsskabende, skulpturelt legeelement vil slynge sig mellem træerne og give mulighed for at klatre, balancere, gå armgang og slappe af i et klatrenet. Parken i syd bliver ca. 38 meter lang og 8-14 meter bred.

PARKEN MOD NORD
Træer, små bakkeformationer og regnbede fortsætter i denne park og suppleres med en grøn ø af gummi med en klatrefigur og betonstubbe til balanceleg. Gennem denne park løber en snoet grussti og langs kanten står der bænke. Parken mod nord bliver ca. 46 meter lang og 8-15 meter bred.

Parkbåndet langs Richard Mortensens Vej 
Parkbåndet er navnet for landskabsarkitekturen og beplantningen langs Richard Mortensens vej. Det bliver en grøn og blå gade med et stringent og skulpturelt parkpræg. Der etableres en allé og en ”minikanal” – eller vandrende – langs vejen, og der skabes grønne lommer til aktivitet, ophold og leg.
Richard Mortensens Vej forventes at være færdigt omkring årsskiftet mens det forventes at Parkbåndet bliver etableret fra midten af 2018 til slutningen af 2018. 

 
KLIMASIKRING
Ørestads vandrender og kanaler er i forvejen en del af bydelens klimasikring, som opsamler regnvand og mindsker trykket på kloaksystemet. Foruden vandrenden langs Richard Mortensens Vej etableres også ”regnbede”, der er beplantede lavninger i jorden, til opsamling af regnvand.

PARKEN
I parken på Richard Mortensens Vej, hvor det stringente parkpræg fortsættes, ændrer vandrenden karakter og bruges som et legende element. Hen over den skarpt bugtende minikanal vil forskellige typer af kreative broer skabe genveje med f.eks. trædesten, en vippebro, en bølgebro og en klatrebro. Parken på Richard Mortensens Vej bliver ca. 37 meter lang og 21-24 meter bred.

Robert Jacobsens Vej 
På Robert Jacobsens Vej foretages der mindre ombygninger af vejen, for at etablere forsyning af el vand mv. til bebyggelserne og for at skabe indkørsler til de kommende tværgader med boliger. I første omgang skal tværgaderne bruges som byggepladsadgange men når bebyggelsen er færdig bliver tværgaderne lokale lege- og opholdsgader.
Ombygningerne af Robert Jacobsens Vej forventes at blive udført fra udgangen af 2017 til midten af 2018.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206