Stort kulturhus på vej til Ørestad Syd

19. januar 2018

Med Naturpark Amager på den ene side og Asger Jorns Allé på den anden side, bygger By & Havn et nyt kultur- og beboerhus. Det bliver et vigtigt omdrejningspunkt for bydelen, hvor borgere i alle aldre kan mødes, nye fællesskaber kan opstå, og kultur, natur- og idrætsaktiviteter kan finde sted.

Byens Hus er arbejdstitlen på det kommende kultur- og beboerhus, som By & Havn bygger på vegne af grundejere til ca. 2.800 nye boliger i området. Det bliver ca. 2.500 m2 stort og forventes at åbne i 2021.

"Huset er resultatet af en unik og innovativ samarbejdsmodel, hvor By & Havn viser en ny måde at skabe fællesskaber på i nye byområder. Ved at sammentænke fælles, lokale beboerfunktioner med regionale kulturfaciliteter skaber vi et nyt samlingssted i Ørestad Syd," siger Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef i By & Havn.

Nye boligbyggerier i Ørestad Syd skal ifølge lokalplanen etablere fællesfunktioner for beboerne på 1 pct. af det samlede boligareal. Med Byens Hus bliver fællesarealerne for ca. 2.800 boliger samlet i ét hus. Dermed får beboerne et meget stort hus, der har mange flere faciliteter end hvert boligbyggeri hver især ville kunne etablere.

Der er også tale om en ny samarbejdsmodel, da By & Havn står for størstedelen af byggeriet, der løber op i ca. 45 mio. kr., mens grundejerne vil eje huset og stå for driften. By & Havn overtog forpligtelsen til at etablere fællesfunktioner for de ca. 2.800 boliger, da grundene blev solgt mod at grundejerne betalte et bidrag til disse fællesfunktioner. Københavns Kommune vil bidrage til administration og drift, og har i budgettet for 2018 bevilget 5 mio. kr. til byggeriet og 2 mio. kr. i fremadrettet årlig drift.

Kom med dine forslag til huset

Der bliver mulighed for både indendørs- og udendørsaktiviteter, da huset vil ligge lige på kanten af Naturpark Amager og aktivitetspladserne på Asger Jorns Allé, hvor der bliver plads til både leg, boldspil og streetaktiviteter på den 500 meter lange hovedgade. Naturpark Amager får også nye hovedindgange til det 3.500 ha store naturområde, og én af dem vil ligge lige foran Byens Hus.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke funktioner huset skal indeholde. Der er fx mulighed for foreningslokaler, multisale til koncerter og gymnastik, café, omklædningsrum og cykelværksteder. Man kan også oprette en satellit til Ørestad Bibliotek, og pladsen foran huset kan bruges til koncerter og markeder. Multisale og aktivitetsrum kan rumme mange forskellige sportsgrene, og 3. halvleg kan afvikles i caféen.

I foråret vil By & Havn og Københavns Kommune holde flere workshops, hvor man sammen med grundejerne og foreninger finder frem til, hvad huset skal indeholde. Du har også mulighed for at komme med dine forslag til det kommende kulturhus på et borgermøde tirsdag 30. januar kl. 17.00-19.30 på Ørestad Bibliotek.

"Vi vil gerne sikre, at huset bliver til glæde for så mange beboere og foreninger som muligt, og derfor inviterer vi til borgermøde, hvor man kan komme med forslag og idéer til huset. De input vil vi tage med i det videre arbejde, " siger Rikke Faaborg Jarmer.

Ørestad Syd vokser til det tredobbelte

Ørestad Syd er i rivende udvikling og vil i de kommende år vokse til mere end det tredobbelte med mange nye boliger og indbyggere. I 2026 vil der bo 13.000 indbyggere. Dermed stiger behovet for både skoler, institutioner og gode fritidsfaciliteter for både børn og voksne. Der er allerede bygget skøjtehal, Royal Arena, og to nye skoler er på vej. Med aktiviteter, events og en strøm af mennesker store dele af døgnet, bliver Byens Hus en vigtig del af Ørestad Syds puls og rytme. Beboere fra hele Amager Vest vil også kunne bruge huset.

Fakta:

  • Byens Hus vil være på ca. 2.500 m2
  • I 2018 er der ca. 2.000 boliger i Ørestad Syd
  • I de kommende 10 år bliver der bygget 4.500 nye boliger i Ørestad Syd
  • I 2026 vil 13.000 borgere bo i Ørestad Syd

Kom til borgermøde

Kom med dine forslag til det kommende kultur- og beboerhus i Ørestad Syd.

Program:
1) Præsentation af Byens Hus ved By & Havn, Københavns Kommune og rådgivere
2) Pause med sandwich
3) Dialog i grupper
4) Opsamling og afrunding

Tid: tirsdag d. 30. januar kl. 17-19:30
Sted: Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 Københavns S
Tilmelding: Send en e-mail til Marianne Lindtoft Petersen, mlp@byoghavn.dk senest 26. januar

Tidslinje for Byens Hus

Forår 2018: By & Havn, Københavns Kommune, beboerforeningen og et arkitektfirma udarbejder et byggeprogram for huset - hvilke rum og funktioner skal huset indeholde?

2018-2019: Planerne for Byens Hus kobles til det samlede byggeprojekt med boliger for enden af Asger Jorns Allé.

2018-2021: By & Havn bygger Byens Hus.

2021- : By & Havn overdrager huset til grundejerne, der i samarbejde med Københavns Kommune skaber aktiviteter i huset.

 

Illustrationer: TRANSFORM

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206