Vinder er fundet i konkurrencen om Levantkaj

9. januar 2018

I dag offentliggør By & Havn, at team Entasis er vinderen af konkurrencen om Levantkaj i Nordhavn. Vinderteamet har ladet sig inspirere af den eksisterende havneterminal og dens enkle containerstrukturer til et bykvarter med pakhuslignende stokbebyggelser.

Ved en reception i dag blev team Entasis udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om Levantkaj i Nordhavn. Team Entasis består, foruden Entasis, af landskabsarkitekterne GHB Landskab og Hall McNight samt Niras og Trafikplan. I alt deltog fem teams i konkurrencen om at tegne fremtidens Levantkaj. Læs mere om det kommende bykvarter her.

Visionen for Levantkaj er ifølge konkurrenceprogrammet, at kvarteret skal samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter. Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

”Vi har lagt vægt på, at vinderteamet har skabt et bykvarter, der generelt lægger op til fællesskab, liv og bevægelse i alle byrum, frem for mere formelle og repræsentative byrum. Levantkaj vil blive oplevet som en sammenhængende helhed og dog med forskelligartede lokale særkender. Også vinderteamets forståelse for, hvordan natur kan have mange udtryk og bidrage til rekreativ og oplevelsesmæssig rigdom, har spillet en afgørende rolle, da vi skulle finde vinderen”, siger Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen, By & Havn og formand for dommerkomitéen.

”Vinderforslaget sikrer et nyt levende kvarter med boliger, butikker, arbejdspladser og kulturtilbud i nærheden af den kommende metrostation i Nordhavnen. Hver fjerde bolig i kvarteret bliver almen, så mennesker med helt almindelig indkomster kan få et godt hjem i et nyt, attraktivt kvarter - det er jeg utrolig glad for. Stort tillykke til Entasis!, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Inspireret af Levantkajs historie

Dommerkomiteen har især lagt vægt på vinderteamets fortolkning af Levantkajs nuværende karakteristika med rækker af containere, som de står i området i dag. Med afsæt i disse karakteristika har vinderteamet skabt en bebygggelsesstruktur, der nyfortolker klassiske pakhusprofiler til varierede stokbebyggelser med boliger og erhverv. På den måde får vinderteamet bragt Levantkajs historie med ind i den nye fortælling om området. Her adskiller vinderforslaget sig fra de øvrige forslag, der alle tager udgangspunkt i de velkendte københavnerkarréer.

Vinderforslaget har udnyttet den store forskel mellem Skudehavnen og den nordlige kyst, hvor vandet er lavt og roligt og de østlige og sydlige kyster, hvor der er mere vind og bølger. Mod nord introduceres en vildtvoksende og naturpræget kystprofil med strand- og engområder. Mod syd etableres en mere urban og struktureret park med tætte rækker af stramt anlagte træbeplantninger.

”Det er et ambitiøst projekt for Nordhavns kommende, store bykvarter, hvor tusinder af beboere og besøgende vil få deres hjem eller arbejdsplads. Netop ved at blande boliger, erhverv og andre byfunktioner, får vi det dynamiske og livlige bykvarter, som vi også ser i bl.a. Århusgadekvarteret. Det kun er tre et halvt år siden at Nordhavn blev tilgængelig for beboelse, og udviklingen for alvor tog fart. Fremtidens bæredygtige bydel er godt på vej!”, siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

”Vi er utrolig glade og stolte af, at vi har vundet. Vores forslag bryder med den kendte karrestruktur som dyrkes i mange Københavnske byudviklingsprojekter og viser et nyt alternativ. Et alternativ, der udspringer af det helt særlige sted Levantkaj er og dertil af de mange erfaringer omkring byudvikling der er gjort i København gennem de seneste 20-30 år. Vi tror på at København med Levanten får en helt særegen og eksotisk bydel”, siger Christian Cold på vegne af Team Entasis. 

De næste skridt

Vinderforslaget skal i de kommende måneder kvalificeres. Det sker i et samarbejde mellem team Entasis, By & Havn og Københavns Kommune. By & Havn har som mål at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og det arbejde starter også nu. Herefter skal vinderforslaget danne grundlag for et lokalplansforslag, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal vedtage.

Hent dommerbetænkning og fakta om konkurrencen her

Pressekontakt:
Mathilde Bülow
e: mlb@byoghavn.dk
tlf: 31 50 12 45

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206